Accreditatie door de ADAP, NBVH en CRKBO


De opleiding tot Ademcoach is geaccrediteerd door de ADAP (Accreditatie Deskundigheid bevorderende Activiteiten Paramedici) en de NBVH (Nederlandse beroepsvereniging voor hypnotherapeuten).
Bij het behalen van het diploma ontvang je van de ADAP: 81,5 punt en van de NBVH: 60 punt.

CRKBO

Docent en directeur Annette Weers heeft een volledige docentenbevoegdheid en haar opleiding is CRKBO geregistreerd.


ADAP

• Beëindigd – Mondhygiënisten (NVM)
• Diëtisten (NVD)
• Ergotherapeuten (EN)
• Huidtherapeuten (NVH)
• Logopedisten (NVLF)
• MBB’ers (NVMBR)
• Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
• Optometristen (OVN)
• Orthoptisten (NVvO)
• Podotherapeuten (NVvP)

NBVH

De NBVH is de grootste non-profit beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland. Hun 445 leden zijn opgeleid op HBO (plus)- niveau en voldoen aan strenge eisen. Jaarlijks wordt hun licentie na zorgvuldige controle vernieuwd.