Witteverenrandje3

EMDR

EMDR wordt vaak toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. EMDR staat voor de behandeling van PTSS in de categorie van therapieën met de hoogste effectiviteit.

De methode komt er kort gezegd op neer dat psychische ziekten en klachten te maken hebben met oude ervaringen die een min of meer stereotype reactie blijven oproepen. Een cliënt is als het ware ‘bevroren’ in een traumatische situatie en blijft reacties op dit trauma herhalen, ook als dat niet meer nodig is.

Bijvoorbeeld: iemand maakt een bombardement mee. Iedere keer dat hij of zij daarna een vliegtuig ziet overkomen, of een sirene hoort, of brandlucht ruikt, zal hij of zij reageren alsof er groot gevaar is, ook al weet de betrokkene op rationeel niveau heel goed dat dat niet het geval is.
De oude, traumatische “informatie” (van het bombardement) is nog niet voldoende verwerkt en alle zintuiglijke ervaringen van ‘toen’ blijven in het hier en nu psychische klachten oproepen.

EMDR maakt het vaak mogelijk deze traumatische respons volledig te laten verdwijnen, zonder uitgebreide gesprekken en in relatief korte tijd.

“Voor mensen die als het ware bevroren zijn in een traumatische situatie.”

Afspraak maken

Praktijk
Annette Weers
Van der Lubbehof 23
2312CJ Leiden

Leslokaal te Leiden:
Haagweg 4 F1,
2311 AA Leiden

Tel: 06-14770688
E-mail: contact@annetteweers.nl

Geopend
Van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Kosten van de therapie
Het tarief per sessie bedraagt EUR 125 p/u. Een sessie duurt 2 uur.

Een afspraak voor alleen een healing duurt een uur en kost EUR 125.

U kunt per e-mail of telefonisch een afspraak maken.

Emdr

Hoe verloopt een individuele sessie?

Eye movement desensitization and reprocessing (afgekort EMDR) is een therapeutische interventietechniek die voornamelijk wordt toegepast bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Een essentieel element is het telkens wisselen van de aandacht van links naar rechts met oogbewegingen. Er kunnen links-rechtsgeluiden via een koptelefoon worden toegepast of links-rechtsaanrakingen op de knieën (‘tappen’).