Privacy verklaring


Uw privacy met betrekking tot de coaching sessies
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende coach, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw psychische, mentale en soms ook fysieke toestand en gegevens over de sessies. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

Privacy op de factuur
Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens: • Uw naam, adres en woonplaats • betreffende workshop of opleiding • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Leertherapie’ • de kosten van het consult • betalingstermijnen


Uw privacy met betrekking tot de workshops en opleidingen
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als directeur van het opleidingscentrum heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Mocht een andere docent de lessen geven, ontvangt hij/zij alleen de voor,- en achternamen van de cursisten. Mochten studenten hun gegevens uit willen wisselen met de andere cursisten om bijvoorbeeld te kunne oefenen met elkaar regelen ze dit onderling. Zo ook wanneer er behoefte is aan een groep app (whatsapp) wordt dit aangemaakt en beheert door de cursisten zelf. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de factuur
Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens: • Uw naam, adres en woonplaats • betreffende workshop of opleiding • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Leertherapie’ • de kosten van het consult • betalingstermijnen